Site pictogram Professionele mooie websites en webshops

Privacy policy

 Herman helpt je aan een:

Professionele website of webshop

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

HGR-Websites, gevestigd aan:Koggenland 73 1447CB Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website laten maken


Koggenland 73
1447CB Purmerend
tel: +31 (0) 637144019

Persoonsgegevens die wij verwerken

HGR-Websites verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat uzelf of uw werkgever deze aan ons verstrekt, waaronder ook artikelen of andere zakelijke publicaties in de media of social media.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam,
 • Bedrijf/instelling
 • Functie- naam/type
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@joomlaworks.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HGR-Websites verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te informeren over onze producten en diensten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

HGR-Websites analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. HGR-Websites verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
HGR-Websites neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joomlaworks.nl) tussen zit. Joomlaworks.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

HGR-Websites. gebruikt een CRM systeem voor het verwerken van inkomende- en uitgaande correspondentie en het vastleggen van (telefonische) notities door onze medewerkers over projecten waarin (potentieel) HGR-Websites producten kunnen worden verwerkt, alsmede de bij deze projecten (direct of indirect) betrokken partijen (/personen). Het gebruik van deze data heeft primair betrekking op het project en secundair de relatie die HGR-Websites met betreffende partij onderhoud.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij streven ernaar continu een actueel relatiebestand in ons CRM systeem te hebben. Voor relaties/ personen waar geen actief contact meer mee wordt onderhouden geldt een bewaartermijn van 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
HGR-Websites verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HGR-Websites gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HGR-Websites en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

info@hgr-websites.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HGR-Websites wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-van-bezwaar

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HGR-Websites neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via 

info@hgr-websites.nl

Wil je een mooie professionele website of webshop zonder gedoe, dit is wat ik voor je kan doen:

 • Maatwerk, naar jouw huisstijl
 • De scherpste prijs
 • Responsive, dus ook op je mobiel en tablet goed te bekijken
 • Geoptimaliseerd voor alle grote zoekmachines
 • Een snelle en goed beveiligde website
 • Vullen met tekst of producten
 • Onderhouden en updaten
 • Beveiligde e-mail, onbeperkt aantal e-mailadressen
 • 100% tevredenheidsgarantie

Jouw nieuwe website is meestal binnen 2 weken klaar!

Begin nu

Wilt u een mooie professionele website of webshop?

Mobiele versie afsluiten